5. Sınıf İngilizce Have Got/Has Got


HAVE GOT HAS GOT
“have got / has got” İngilizcede sahiplik bildiren bir kalıptır. “have” kelimesi ile genellikle aynı anlama gelir, fakat “have” bir fiildir ve bütün zamanlarda kullanılabilir.
Öte yandan “have got / has got” sadece içinde bulunduğumuz zamanı (geniş zaman ya da şimdiki zaman) anlatan bir kalıptır. Türkçeye genellikle “sahip olmak” diye çevrilse de farklı cümleler içinde farklı anlamlara gelebilir. Bu anlamları örnekler içinde incelemek daha doğru olacaktır.
Aşağıdaki tablo “have got / has got” kalıbının kişilere göre olumlu ve olumsuz cümlelerde nasıl kullanıldığını ve kısa hallerini göstermektedir.

Aşağıdaki tabloda “have got / has got” kalıbının soru cümlelerinde nasıl kullandığı ve nasıl kısa cevaplar verildiği anlatılmıştır.


HAVE GOT / HAS GOT KULLANIMI
1. “have got” kalıbını sahip olduğumuz kişi ya da şeylerden bahsederken kullanabiliriz.
I have got a car. (Ben bir arabaya sahibim. / Benim bir arabam var.)

!!! “have got” kalıbı Türkçeye genellikle “sahip olmak” diye çevrilse de yukarıdaki örnekte olduğu gibi “var” diye çevrilmesi de oldukça yaygındır.
She has got two brothers.
(Onun iki erkek kardeşi var.)
They have got a big house.
(Onların büyük bir evi var.)

2. “have got” kalıbını insanları, hayvanları ya da eşyaları tarif ederken kullanabiliriz.
John has got short hair.
(John’ın kısa saçları var.)
Birds have got wings.
(Kuşların kanatları vardır.)
The table has got two legs.
(Masanın dört bacağı var.)

3. “have got” kalıbını hastalıklardan bahsetmek için kullanabiliriz.
I’ve got a headache.
(Baş ağrım var. / Başım ağrıyor.)
My dad has got a toothache.
(Babamın diş ağrısı var. / Babamın dişi ağrıyor.)

4. Bazı kalıplaşmış ifadelerde “have got” kalıbı kullanabiliriz.
I have got a problem.
(Bir sorunum var.)
She has got a question.
(Onun bir sorusu var.)

Have got / Has got Exercises Boşluk Doldurma Soruları
Aşağıdaki cümleleri “have” ya da “has” ile doldurunuz. Boşlukları doldurduktan sonra Kontrol Et butonuna tıklayarak doğru ve yanlışlarınızı öğrenebilirsiniz.
NOT : Boşlukları doldururken küçük harf kullanınız.

1. Fiona ..................................... got beautiful hair.

2. My brother ............................................ got an expensive car.

3. Cats .............................................. got four legs.

4. Jack .................................................. got a lot of books.

5. I have got a crowded family. I ........................................... got five brothers and two sisters.

6. Jane likes toys. She .............................................. got a big teddy bear.

7. I’m not well today. I ................................................. got a headache.

8. Della is looking for the teacher. She .............................................. got a question.

9. The Simpsons are very rich. They .................................................. got a lot of money.

10. Sharks .............................................. got sharp teeth.