2018 MBSTS Soru ve Cevapları

7 Nisan'da gerçekleştirilen 2018 DİB-MBSTS sınavının cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı..

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 2018 DİB-MBSTS soru ve cevap anahtarları 10 gün süreyle ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr AİS üzerinden adayların erişimine açıldı.

2018 MBSTS Soru-Cevapları İçin Tıklayınız

MBSTS Sınavına Girecek Personel İçin İzin ve Harcırah Dilekçe Örneği

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına Katılacak Personelin izin ve harcırah dilekçe örneği
GÖREV YERİ :
ÜNVANI :
ADI-SOYADI :
BABA ADI :
MEMLEKETİ :
DOĞUM TAR. Ve YERİ :
MEM. BAŞLAMA TARİHİ :
SİCİL NO :
T.C. KİMLİK NO :
ÖZÜ: MBSTS İzin ve harcırah hk.
………………… MÜFTÜLÜĞÜNE
İlgi : a) 6245 Sayılı harcırah kan. 18. mad (değişik: 11/12/1981 – 2565/8 md.) b) DİB.nın Strateji Geliştirme Başkanlığının 14999856-612 nolu yazısı
24.05.2014 tarihinde yapılacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sınavına ………………....İlinde katılacağım.
Bu sebeple; ilgi (a-b) Kanun ve Başkanlık görüşü gereğince; memuriyet mahalli dışına çıkacağımdan, gerekli idari izin ve harcırah onayımın alınması ve sınav sonunda harcırahımın tarafıma ödenmesi hususunda gereğini arz ederim.

.../05/2014

Adı Soyadı

Adres:

Diyanet Nakil veya Ataması Yapılacak Personelin Yapması Gerekenler

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği belirtilen tarihler arasında il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, eğitim görevlisi, vaiz, şube müdürü, murakıp, din hizmetler uzmanı, eğitim uzmanı, sayman ve şeflerin istekleri üzerine görev veya yer değiştirme talepleri alınacaktır.
Bu madde kapsamında görev veya yer değiştirme talebiyle Başkanlığımıza müracaat edecek personelin;
1. Asgari ve azami hizmet süresi hesaplamalarını bildirilen tarih itibarıyla yapmaları,
2. Yukarıda zikredilen unvandaki personelden nakil talebinde bulunanların Başkanlığımız http://dibbys.diyanet.gov.tr web adresindeki "Personel Nakil Formu" nu, ilçe müftülerinin ise buna ilaveten ekteki "İlçe Müftüleri Faaliyet Raporu" nu doldurarak müracaatta bulunmaları,

Read the rest of this entry »

Diyanet 2017 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları

Sayı :45796484-256.01-
Konu :2017 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama
Esasları
D O S Y A
İlgi : Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği ve
Yönergesi
Başkanlığımızca düzenlenen "Yaz Kur'an Kursları" bu yıl 12 Haziran 2017 tarihinde başlayacaktır.
Yaz Kur'an kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin amacına uygun, daha etkin ve verimli bir
şekilde yürütülebilmesi için ekte yer alan konuların tüm personelimize duyurulması hususlarında gereğini
önemle rica ederim.
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı

Uygulama Esaslarının Tamamını İndirmek İçin Tıklayınız

2017 Yaz Kur'an Kursu Uygulama Esasları

2017 YAZ KURSU UYGULAMA ESASLARI
EK-1
Sayfa - 1 - / 6
2017 YILI YAZ KUR’AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI
I. DÖNEM KAYITLARI 01 Haziran - 18 Haziran 2017
I. DÖNEM 12 Haziran - 7 Temmuz 2017
BAYRAM TATİLİ 26 Haziran – 02 Temmuz 2017
II. DÖNEM KAYITLARI 03 Temmuz - 16 Temmuz 2017
II. DÖNEM 10 Temmuz - 28 Temmuz 2017
III. DÖNEM KAYITLARI 24 Temmuz - 6 Ağustos 2017
III. DÖNEM 31 Temmuz - 18 Ağustos 2017
Yaz Kur’an kursları 12 Haziran 2017 Pazartesi günü eğitim-öğretime
başlayacaktır. Müftülükler, kursların başladığı ilk gün din hizmetleri personelinin,
öğrencilerin, velilerin ve halkın katılımıyla “Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı”
yapacaktır.
14 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak olan Yaz Kur’an
Kursları Açılış Programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ,
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz ÜNAL, Eğitim Hizmetleri Genel
Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAŞ konuşmacı olarak katılacaktır.

Read the rest of this entry »

Yaz Kur'an Kurslarının Tarihi ve Yapılan Yenilikler

Diyanet İşleri Başkanlığı Temmuz'da açılan Yaz Kur'an Kurslarının 12 Haziran da açmayı uygun gördü. Kurslara okulların hemen ardından başlanarak uyum ve motivasyonun bozulmadan , daha sağlıklı ve verimli bir eğitim süreci hedefleniyor.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde olan öğrenciler gruplandırılarak eğitime başlayacaklar.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca gönderilen “Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları”ndaki şartları taşıyan kurslar, yaz döneminde 4-6 yaş sınıfları açılabilecek

Kursların erken açılmasıyla beraber, içerikte de düzenlemeye giden eğitim kurumu kursları cazip kılmayı ve daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Yaz kurslarındaki eğitim gören öğrenciler Kur’an eğitiminin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde sportif etkinliklerde bulunabilecek.

Read the rest of this entry »

Aşere-Takrib Kursunu Dışardan Bitirenler İçin Sınav Duyurusu

"AŞERE/TAKRİB KURSU"NU DIŞARDAN BİTİRENLER İÇİN YAZILI VE SÖZLÜ SINAV TARİHİ YERİ VE SAATİ İLE İLGİLİ DUYURU

Başkanlığımızca, "Aşere/Takrib Kursu"nu dışardan bitirenler için yazılı sınav, 05 Temmuz 2017 Çarşamba günü öğleden sonra saat 14.00'da İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezinde yapılacaktır.

Adayların saat 13.00'da aşağıda adresi yazılı yerde hazır olmaları gerekmektedir. Sınav günü adaylar yanlarında icazet belgesi ile hafızlık belgesini mutlaka getireceklerdir. Belgelerini yanlarında getirmeyenler sınava alınmayacaklardır.

Yazılı sınavı kazananlar için sözlü mülakat aynı eğitim merkezinde 18 Temmuz 2017 Salı günü sabah saat 09.00'dan itibaren başlatılacaktır. Yazılı sınavı kazananların hangi tarihte sözlü mülakata katılacakları Başkanlığımız internet sitesinden duyurulacaktır.

Read the rest of this entry »

2018 2.Dönem Hafızlık Tespit Sınavı

HAFIZLIK TESPİT SINAVI DUYURUSU

Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik olarak belirlenen tarihinde başlamak üzere, başvuru durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde Hafızlık Tespit Sınavı yapılacaktır.

Sınavla İlgili Usul ve Esaslar

1. Hafızlık tespit sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen merkezlerde yapılacaktır. ​

​S.N SINAVIN YAPILACAĞI İLLER SINAV MERKEZLERİ
1 Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi
2 Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi
3 Bolu Bolu Eğitim Merkezi
4 Bursa Bursa Eğitim Merkezi
5​ Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi
6 Elazığ Harput Eğitim Merkezi
7 Erzurum Ö. Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi
8 İstanbul Fatih İlçe Müftülüğü
9 İstanbul Kartal İlçe Müftülüğü
10 İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi

Read the rest of this entry »

Diyanet Eğitim Görevlisi Sınavı Sonuçları (Sözlü)

Belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmiş olan Diyanet Eğitim Görevlisi (Eğitim Mer./ Dini Yüksek İhtisas) Sözlü Sınav Sonuçlarına adayın kullanıcı hesapları vasıtasıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

Sözlü sınav sonucuna göre ilan edilen kontenjan sayısına girerek tercih yapmaya hak kazanan adayların tercih ve atama işlemlerine ilişkin esaslar daha sonra ilan edilecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Ana Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız

Diyanet Kur'an Kursu Uygulama Esasları

Diyanet İşleri Başkanlığı 2016-2017 Yılı Kur'an Kursları " İhtiyaç Odaklı" Uygulama Esaslarını Yayımladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an kurslarında eğitim-öğretim yılı yüzüne okuyanlar için 4, hafızlık eğitimi yapanlar için 3 dönemden oluşmaktadır. Buna göre yüzüne okuyanlar ve hafızlığa çalışanlar için 2016-2017 eğitim-öğretim yılı takvimi aşağıda belirtilmiştir:
EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ

Read the rest of this entry »