Aşere-Takrib Kursunu Dışardan Bitirenler İçin Sınav Duyurusu"AŞERE/TAKRİB KURSU"NU DIŞARDAN BİTİRENLER İÇİN YAZILI VE SÖZLÜ SINAV TARİHİ YERİ VE SAATİ İLE İLGİLİ DUYURU

Başkanlığımızca, "Aşere/Takrib Kursu"nu dışardan bitirenler için yazılı sınav, 05 Temmuz 2017 Çarşamba günü öğleden sonra saat 14.00'da İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezinde yapılacaktır.

Adayların saat 13.00'da aşağıda adresi yazılı yerde hazır olmaları gerekmektedir. Sınav günü adaylar yanlarında icazet belgesi ile hafızlık belgesini mutlaka getireceklerdir. Belgelerini yanlarında getirmeyenler sınava alınmayacaklardır.

Yazılı sınavı kazananlar için sözlü mülakat aynı eğitim merkezinde 18 Temmuz 2017 Salı günü sabah saat 09.00'dan itibaren başlatılacaktır. Yazılı sınavı kazananların hangi tarihte sözlü mülakata katılacakları Başkanlığımız internet sitesinden duyurulacaktır.

NOT: Yazılı sınav esnasında kıraat kitaplarına (Zübde, Umde, İthaf) bakılabilecektir.

SINAVIN YAPILACAĞI YERE AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ:Haseki Sultan Mah. Cevdet Paşa Cad. N0:126

Haseki Külliyesi//Fatih/İSTANBULTelefon : 0212 588 70 00

Cep : 0505 245 05 29

Bilgi için:Tel : 0312 295 80 41

0312 295 81 54

YAZILI SINAVLA İLGİL AÇIKLAMA01. İcazet ve Hafızlık belgeleri ile kimlik veya kimlik yerine geçen bir belge, sınav süresince masa üzerinde veya görülebilecek bir yerde bulundurulacaktır.​02. Cevap kâğıtlarında Ad-Soyadla birlikte TC kimlik numaraları da yazılacaktır.03. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile kopya teşebbüsünde bulunanların kazansalar bile sınavı iptal edilecektir.04. Cep telefonu, ses kaydedici v.b. cihazlar sınav salonunda ayrılan masaya kapatılmış olarak bırakılacaktır.05. Sınav esnasında kıraat kitaplarına (Zübde, Umde ve ithaf) bakılabilecektir. Bu kitaplar dışında her hangi bir yazılı ya da görsel materyal bulundurulmayacaktır.06. Sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekmektedir.07. Yazılı sınavda başarılı olup, sözlü mülakata katılacak olanların sınavı 18 Temmuz 2017 Salı günü sabah saat 09.00'da İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezinde başlayacak olup, mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihleri Başkanlığımız web sayfasından duyurulacaktır.08. Mülakata çağrılacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.SINAV GERÇEKLEŞTİRME KOMİSYONU