Diyanet İşleri Başkanlığı Kursları Yönetmeliği

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR’AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kur’an eğitim ve öğretimine yönelik kursların, Kur’an kursu yurt ve pansiyonlarının açılış ve çalışmaları, kurslarda verilen eğitim-öğretim hizmetleri ile bunların yönetim ve denetim esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kur’an eğitim ve öğretimine yönelik kursların, Kur’an kursu yurt ve pansiyonları ile buralarda yürütülen hizmetleri, hizmetten yararlananları, öğrencileri ve görev yapan personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

Read the rest of this entry »

Diyanet Kurs Kayıt Dilekçe Örneği

Diaynet İşleri Başkanlığı toplumu dini hususlarda aydınlatmak ile yükümlüdür.Bu hizmetleri
cami ve kurslar aracılığı ile topluma ulaştırmayı gaye edinmişlerdir.

Türkiye’de, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren 22 bin 758 Kur’an kursu var. Kur’an-ı Kerim derslerinin yanısıra temel dini bilgilerin de sunulduğu kurslardan, 700 bin kişi yararlanıyor. Kurslara her yaş grubundan müslüman katılabiliyor.

Diyanet Kurs Kayıt Dilekçe Örneği

Diyanet Personel Matbu Dilekçe Örneği

Münhal Kadro Personel Matbu Dilekçe Örneği

../../....

GÖREVİ :

UNVANI :

ADI-SOYADI :

BABA ADI :

MEMLEKETİ :

DOĞUM TARİHİ :

MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ :

SİCİL NO :

T.C. KİMLİK NO :

TAHSİLİ :

ÖZÜ :

MÜFTÜLÜK MAKAMINA

Münhal Kadrolar İçin Nakil Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre münhal bulunan kadrolar için nakil sınavı başvuruları bundan böyle müftülüklere değil, DİBBYS üzerinden yapılacaktır. Birçok alanda yaptığı yeniliklerle gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, nakil sınavlarında da birçok yeniliğe imza attı.

Nakil Sınavı Başvuruları DİBBYS üzerinden yapılacaktır

Artık münhal bulunan kadroya müracaat etmek için müftülüğü gitmeye, dilekçe ve iş talep formu doldurmaya son. Artık tüm nakil başvuruları DİBBYS üzerinden yapılacak.

İL CAMİ GÖREVLİSİ NAKİL SINAV BAŞVURUSU SÜRECİNDE CAMİ GÖREVLİLERİ İÇİN YARDIM DÖKÜMANI
BAŞVURU

Read the rest of this entry »

Münhal Kadrolar İçin Başvurular Nasıl Yapılır?

Öncelikle DİBBYS "Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi" sistemine giriş yapılır.

DİBBYS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Üst menüde bulunan “İKYS” bağlantısına tıklanır.

Sonra sol menüde bulunan “Sınav” sekmesinden “Cami Görevlisi Nakil Sınavları” tıklayarak “Nakil Sınavı Başvuru” bağlantısına tıklanır.

Tüm illerin yer aldığı liste görüntüdedir.

Listedeki illerin sağ köşesinde bulunan ‘Başvuru İşlemleri’ sütununda başvuru yapmak istediğiniz il ardından “İşlemler” seçeneği tıklanır.
'başvuru yap' tıklanarak işlem tamamlanır.

Diyanet Münhal Kadro Nedir?

Önceden görev ataması yapılmış hazırda boş olan , görevliye ihtiyaç duyulan kadro açığı demektir.Örneğin; bir cami imamı önceden tayin edilmiş olup ölüm vs. herhangi bir sebeple kadro boş kalmışsa sınav sonuçlarına göre boşalan kadroya geçiş , nakil işlemidir.

Yani yeni bir atama olmayıp kadrolu olan cami görevlilerinin müracaatla boş olan kadroya geçiş işlemidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı her ay münhal bulunan camilerin isim listesini yayımlar.Özellikle göreve başlamak istediğiniz il müftülüklerinden aylık boş bulunan münhal kadroları takip edebilirsiniz.

Münhal kadro ilanını, yani imamı olmayan camilerin isim listesini yayımladıktan sonra müracaatlar belirtilen tarihler arasında yapılır.

Peki başvurular nereden yapılır?

Yer değiştirmek isteyen kadrolu cami görevlileri DİBBYS üzerinden müracaatlarını yapabilirler.

Read the rest of this entry »

Diyanet Münhal Kadro Nedir?

Önceden görev ataması yapılmış hazırda boş olan , görevliye ihtiyaç duyulan kadro açığı demektir.Örneğin; bir cami imamı önceden tayin edilmiş olup ölüm vs. herhangi bir sebeple kadro boş kalmışsa sınav sonuçlarına göre boşalan kadroya geçiş , nakil işlemidir.

Yani yeni bir atama olmayıp kadrolu olan cami görevlilerinin müracaatla boş olan kadroya geçiş işlemidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı her ay münhal bulunan camilerin isim listesini yayımlar.Özellikle göreve başlamak istediğiniz il müftülüklerinden aylık boş bulunan münhal kadroları takip edebilirsiniz.

Münhal kadro ilanını, yani imamı olmayan camilerin isim listesini yayımladıktan sonra müracaatlar belirtilen tarihler arasında yapılır.

Peki başvurular nereden yapılır?

Yer değiştirmek isteyen kadrolu cami görevlileri DİBBYS üzerinden müracaatlarını yapabilirler.

Read the rest of this entry »

Hafızlık Nasıl Yapılır?

EZBER YAPMA TEKNİKLERİ
Ezber yapmada üç temel yol vardır:
1. Ezber Öncesi Hazırlık:
a) Okuyucu ilk olarak Kur-an’ı Kerim kursuna katılır.
b) Bu kurstan sonra tecvitli ve seri okuma alışkanlığı kazanıncaya kadar dersler devam eder.
c) Ezberlenecek sure veya ayetler çok tekrar edilmeli.
d) Ezber yapılacak ortam gürültüsüz ve dikkat dağıtmayacak durumda olmalı.
e) Ezber yapan yorgun üzüntülü uykusuz olmamalı.
f) Ezber yapacak kişi günahlara giden yollardan uzak durmalı.
I) Ezber yapacak kişinin sürekli takip edilmesi ve cesaret verilmesi gerekir.
k) Ezber yapılacak kaynak okumak için müsait olmalı.
2. Ezber Anında Yapılması Gerekenler
a) Ezber yapılacak yer bolca tekrar edilmeli.
b) Ezber uyumadan önce tekrar edilir ve yatılır.
c) Sabah kalkınca ilk olarak bu ezber tekrar edilir.

Read the rest of this entry »

Hafızlık Belgesi Ne İşe Yarar

Hafız arapça kökenli bir kelime olup hıfz lafzından türemiş bir sözcüktür ki' muhafaza etmek elinde tutmak ' manalarına gelmektedir.
Zor ve meşekkatli bir yolun sonunda muazzam bir mertebedir.

Temennimiz bu mübarek yolda yürümeye niyet etmiş, gayret etmiş ve Kur'an-ı Kerimi sadrına nakşetmiş olan hafız kardeşlerimize gerekli kolaylığın gösterilmiş olmasıdır.
Son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığının konuyla alakalı çalışmaları devam etmekte ve hafızların önü açılmaktadır.

Read the rest of this entry »

Diyanet İşleri Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği

17 Haziran 2014 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 29033

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)'tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının görevleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Amir: Başkan, Başkan yardımcısı ve birimlerin en üst yöneticisini,

Read the rest of this entry »