Yurtdışı Kısa Süreli Bay/Bayan Din Görevlisi Sınav Başvurusunda Gerekli Belgeler

Yurtdışı Kısa Süreli Bay/Bayan Din Görevlisi Sınavı Başvuru İşlemleri için Tıklayınız

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
b. Öğrenim durumunu gösterir diploma veya belgelerin birim amirince onaylı fotokopileri,
c. Hizmet sürelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi,
d. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin birim amirince onaylı fotokopisi,
e. Murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin,yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul ettiklerine dair kayıt esnasında Başkanlığa (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) hitaben yazılmış dilekçesi,

Read the rest of this entry »

Yurtdışı Kısa Süreli Bay/Bayan Din Görevlisi Sınavı Başvuru Şartları

Başkanlığımızca, uzun süreli din görevlisi talepleri, kontenjan yetersizliği nedeniyle
karşılanamayan yurtdışı cami derneklerinde Ramazan ayı münasebetiyle veya 3 aydan 2 yıla kadar kısa sürelerle görevlendirilmek üzere, uçak bilet ücreti ile yurt dışı aylık ücreti talep eden derneklerce karşılanmak kaydıyla sınavla bay/bayan din görevlisi seçilecektir. Personelin görevlendirileceği ülke, bölge, yer ve zaman ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça belirlenecektir.

Yurtdışı Kısa Süreli Bay/Bayan Din Görevlisi Sınavı Başvuru İşlemleri için Tıklayınız

1. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
a) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak.
b) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak.

Read the rest of this entry »

Diyanet İhtisas Kursu Yerleştirmesi Sonuç Sorgulama

İhtisas Kursu Yerleştirme Sonuç Sorgulamak İçin Tıklayınız

Adayların atama işlemlerinin yapılabilmesi için;

Dinî yükseköğrenim diploma veya geçici mezuniyet belgesinin tasdikli suretini, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi tasdikli suretini) belirtilen tarihin mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

ADRES: T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
7. Kat, Oda No: 703, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No: 147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon: 0312 295 81 44
Belgegeçer (Faks): 0312 287 68 59
Not: Personelin belgeyi görev yaptığı müftülük/birim veya dekanlığa tasdik ettirmesi yeterli olacaktır

MBSTS Soru Ve Cevapları

Bilindiği üzere 2020 MBSTS 26.11.2020 tarihinde yapılacaktır.

Sınava girmek isteyen adayların başvuru tarihleri arasında başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

MBSTS Başvuru İşlemleri İçin Tıklayınız

Sınava hazırlanırken geçmiş yıllara ait soruları çözmek elbette faydalı olacaktır.

Geçmiş yıllara soru ve cevapları görüntülemek için aşağıda belirtilen linklere tıklamanız yeterli.

2020 MBSTS Soru ve Cevaplar İçin Tıklayınız İçin Tıklayınız

2018 MBSTS Soru ve Cevapları İçin Tıklayınız

Read the rest of this entry »

2017 Diyanet İhtisas Kursu Sözlü-Uygulamalı Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

İhtisas kursu için yazılı ve sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı yapılacaktır.

Nisan-Mayısta yapılacak olan sınavla ilgili detaylar aşağıda belirtilmiştir

Sınav İşlemleri:
a. Kursiyer seçim sınavı yazılı ve sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.
b. Sözlü-uygulamalı sınavda 70 ve üzeri puan almak şartıyla belirtilen kontenjanda sıralamaya girebilen adaylar kursa katılmaya hak kazanacaklardır.
Sözlü-Uygulamalı Sınav:
a. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan itibaren ilk 900 aday sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır. (900’üncü adayla aynı puana sahip diğer adaylarda sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır.)
b. Adaylar, yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra Başkanlıkça duyurulacak tarih ve sınav merkezi/merkezlerinde sözlü-uygulamalı sınava alınacaklardır.

Read the rest of this entry »

2017 MBSTS Başvuru İşlemleri

MBSTS BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) için başvuru işlemleri ve sınav ücreti ödemeleri www.diyanet.gov.tr ve http://www.osym.gov.tr internet adreslerinden yapılacak duyuru ile bilgilendirilecektir.

2. Adaylar öncelikle http://www.osym.gov.tr internet adresi aracılığı ile sınav başvurularını yapacaklardır.

3. Belirlenen sınav ücreti kredi kartıyla veya bankaya elden ödenebilecektir.

a) Sınav ücretini kredi kartıyla ödeyecek adaylar, sınav başvurusu esnasında müracaat ekranındaki ilgili kısımdan ödemelerini yapabileceklerdir.

b) Sınav ücreti kredi kartı yoluyla ödemeyecek adaylar, müracaatlarını internet ortamında yaptıktan sonra, Anadolu Üniversitesi’nin T.Vakıflar Bankasındaki “Sınav Başvuru Hesabı”ndaki “Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı” alt hesabına ücretlerini bankaya elden ödeyeceklerdir.

Read the rest of this entry »

2020 MBSTS Başvuru Tarihi Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için başvuru tarihi ve sınav tarihi açıklandı.

MBSTS başvuru tarihi : 18.02.2020 - 24.02.2020

Geç Başvuru Tarihi:05.03.2020 2
geç Başvuru Tarihi:17-18 Kasım 2020

MBSTS sınav tarihi :26.12.2020

Sınav Sonuç Tarihi:26.01.2021

MBSTS Sınavına Kimler, Niçin Girer?

>

Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli olan herkez sözleşmeli yada kadrolu olması fark etmez MBSTS ye girebilir

MBSTS sınavı niçin yapılır?

a) Cami görevlilerinin görev yeri değişikliği,

b) Başkanlığımız personelinden başka unvanlarda görev yapmakta iken Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyım unvanlarına müktesebi olanların naklen, müktesebi olmayanların ilk defa naklen atanmaları,

c) Kariyer basamaklarında yükselmeler,

d) Yurtdışı ile hac ve umre hizmetlerinde (hac ve umre hizmetleri için müftü, vaiz ve eğitim görevlileri hariç) din görevlisi görevlendirmeleri için, Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılmak isteyenlere yönelik Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır.

MBSTS Sınav Konuları Nelerdir?

SINAV KONULARI- SORU DAĞILIMI ve KAYNAK ESERLER

Sınav Konuları Soruların Konulara Göre Yaklaşık Dağılımı

1 Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi) 7

2 Tefsir 7

3 Akaid ve Kelam 7

4 Fıkıh ve İlmihal 20

5 Hadis 7

6 Siyer ve İslam Tarihi 7

7 Dinler Tarihi 2

8 Mezhepler Tarihi 3

KİTAP ADI YAZAR ADI (YAYINEVİ) BASKI VE BASIM YILI

1 Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Komisyon (DİB Yayınları)
5. Baskı, Ankara, 2014.

2 Tefsir Usulü Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU
(TDV Yayınları) 22. Baskı, Ankara, 2012.

3 İlmihal I. ve II. Ciltler Komisyon (TDV Yayınları) 21. Baskı, Ankara, 2013.

4 Hac İlmihali
Doç. Dr. İsmail Karagöz
Mehmet Keskin
Doç. Dr. Halil Altuntaş
(DİB Yayınları)
10. Baskı, Ankara, 2013.

5 Fetvalar Din İşleri Yüksek Kurulu
(DİB Yayınları) 2.Baskı, İzmir, 2018

Read the rest of this entry »

MBSTS Sınavı Kaç Yıl Geçerlidir?


Her yıl gerçekleştirilen hem kadrolu hemde sözleşmeli adayların katılım sağladığı DİB MBSTS sonuçları ne zamana kadar geçerliliğini korumaktadır?
MBSTS kaç yıl geçerlidir?

Diyanet İşleri Sınav Yönetmeliğinin 5. maddesinin d bendi gereğince MBSTS üç yıl geçerlidir.

Sınavdan sonraki üç yıl içerisinde; bulunduğu görevde yükselmek isteyen, hac görevlisi olmak isteyen ve görev yaptığı camiden başka bir camiye nakil olmak isteyen din personelleri diyanetin açıklamaları doğrultusunda tercihte bulunabilecekler.
Mesela 26 kasımda gerçekleştirilen MBSTS sınavı kendisini takip eden üç yıl sonra 26 Kasıma kadar geçerliliğini korumaktadır.Bu yıl aldığı puandan memnun kalmayan aday dilerse her yıl sınava girebilir.En son ne zaman sınava girmiş ise o yıldan itibaren 3 yıl almış olduğu puanı kullanabilir.

Sınav üçüncü yıldaki yapılacak MBSTS sınavı gerçekleşinceye kadar geçerlidir.