DiBBYS Nedir?

DİBBYS Diyanet İşleri Başkanlığı yönetim Sistemi demek olup diyanet ile bağlantılı duyurulara (atamanız, sınav sonucunuz (MBST , DHBT, Hafızlık sınav sonucu gibi) kolayca ulaşabilmenizi sağlar.

DİBBYS (Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi ) Hakkında Genel Bilgiler
Projenin ilk aşaması tamamlandığında İKYS, EHYS, DHYS uygulamaları da bu adresten tek uygulama şeklinde hizmet verecektir.
Projeler tek adresten yayınlanacak ve sistem içinde projelere geçiş imkanı sağlanacaktır.
Kullanıcılara yeni sistemi anlatan yardımcı işlevlere sahiptir.
Bildirimler, kullanıcı işlem geçmişi gibi kolaylaştırıcı ve bilgilendirici işlevlere sahiptir.
Daha kolay kullanılabilen menü yapısına sahiptir ve menüler içinde hızlı arama yapılabilmektedir.
Hızlı kullanıcı işlemleri menüsü bulunmaktadır.
Site haritası, sayfa başına dönüş gibi işlevler sayesinde kullanıcı gezinimi kolaylaştırılmıştır.

Read the rest of this entry »

Diyanet Kurum İçi Tekniker Alımı Atama İşlemleri

Kadroların Dağılımı, Başarı Sıralaması ve Atama İşlemleri

-Atama yapılacak kadroların bulunduğu iller ve dağılımı duyuru eki tablo-1’de yer almaktadır.

-Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

-Sınavda başarılı olanların ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

-Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.

İletişim
Yazışma Adresi:
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA

e-mail :
persis@diyanet.gov.tr
Telefon :
(0312) 295 70 00

Diyanet Kurum İçi Naklen Tekniker Alımı Sınavı

Sınavın Şekli, Yeri, Sınav Konuları ve Değerlendirme
-Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.

-Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ( www.diyanet.gov.tr ) ilan edilecektir.

-Sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

-Sınavda adaylara Mesleki Bilgi - Mesleki Yetenek (60 puan) ve Genel Kültür - Genel

-Yetenek (40 puan) alanlarında sorular yöneltilecektir.

-Sınavda başarılı olabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

-Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini ( https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav ) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

Read the rest of this entry »

Diyanetten Tekniker Alımı Şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan kadrolara, ihtiyaca göre yapılacak sözlü sınav sonucuna göre naklen (kurum içi) “ Tekniker alımı yapmaktadır.

Başvuru Şartları
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-Duyuru eki tablo-2 ve tablo-3’de yer alan fakülte veya en az iki yıl süreli yüksekokulların birinden mezun olmak,

-Müracaatların sona erdiği tarih itibariyle Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

-Memuriyette adaylığı kalkmış olmak ,

-Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A statüsünde çalışıyor olmak,

Read the rest of this entry »

Geçici İmam-Hatiplerin Alımı Neye Göre Yapılır?

İstihdam edilecek kısmi zamanlı geçici imam-hatiplerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra imam-hatiplik yeterlik belgesine sahip olmaları şarttır.

(2) İmam-hatipler öğrenim durumu bakımından öncelik sırasına göre;

a) İlahiyat fakültesi mezunları,

b) İlahiyat meslek yüksek okulu veya ilahiyat ön lisans mezunları,

c) Hafızlık belgesine sahip imam-hatip lisesi mezunları,

ç) İmam-hatip lisesi mezunları,
arasından Diyanet İşleri Başkanlığınca seçilirler.

(3) Ayrıca, özel önem arz eden cami ve mescitlere imam-hatiplikte yeterliği
Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilenlerden de atama yapılabilir.

(4) Yukarıda belirlenen öğrenim durumu itibarıyla geçici imam-hatip ihtiyacının
karşılanamaması durumunda Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek öğrenim
durumuna göre geçici imam-hatip çalıştırılabilir.

Kısmi Süreli İmam-Hatiplerin Yetkileri ve Görevleri

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camii ve
mescitlerde din görevlisi ihtiyacının karşılanması amacıyla, kısmi zamanlı geçici imam-hatip statüsünde çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda ;

Kısmi zamanlı geçici imam-hatiplerin yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Kısmi zamanlı geçici imam-hatiplerin yetki ve sorumlulukları
imam-hatip kadrolarına atanmış olan memurların yetki ve sorumlulukları ile sınırlıdır.
Suç sayılan fiil ve hareketler
MADDE 7 – (1) Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için
suç sayılan fiil ve hareketler kısmi zamanlı geçici imam-hatipler için de geçerlidir.
Kısmi zamanlı geçici imam-hatiplerin çalıştırılacağı yerler
MADDE 8 – (1) Kısmi zamanlı geçici imam-hatipler, bir yıl içerisinde Diyanet
İşleri Başkanlığınca belirlenecek azami 11 aylık bir süre için çalışmayı kabul ederler. İl

Read the rest of this entry »

4/B li Memurların Tayin Hakları

Belirtilen Hükümler her ilde teşkilatı olan kurumlar için geçerlidir.Örneğin ; Diyanet İşleri Başkanlığı gibi.üniversitede sözleşmeli olarak çalışan memurları kapsamaz.

BECAYİŞ

Aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

Madde metni "getirilebilir" demiştir. Bir kamu kurumu için bu ibare takdir hakkı oluşturmaktadır. Yani sözleşmeli personel becayiş bulsa dahi, her iki ilin yöneticinin de bu geçişe Olur vermesi gerekmektedir. Verilmez ise yapılabilecek olan tek şey dava açmaktır.

EŞ DURUMUNDAN NAKİL

İlgili hüküm

Read the rest of this entry »

Diyanet 4/B Sözleşmeli Personel Hizmet Şartları

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞMA KOŞULLARI
4/B SÖZLEŞMELİ HİZMET ŞARTLARI

SÖZLEŞME İMZALAYACAK OLANLAR

1- Başkanlık, sözleşmeli personel olarak alınacaklar için istihdam edilecek unvan ve hizmetin gerektirdiği özel koşullar ile ihtiyaç duyulacak belgeleri belirler.

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanlar sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.

3- Yerleştirme Komisyonu kararına göre yerleştirilenlerin, sözleşme yapmak üzere başvurdukları tarih itibariyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendindeki şartı haiz olmayanlarla sözleşme imzalanmaz.

4- Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) KPSS Sonuç belgesi,

Read the rest of this entry »

Vaizlerin Görevleri Nelerdir?

Madde 95- Vaizlerin görevleri şunlardır:

a) Camilerde veya gerektiğinde ceza ve tevkifevleri, çocuk ıslahevleri, güçsüzler yurdu, öğrenci yurdu, hastahane, fabrika ve benzeri yerlerde vaaz etmek,

b) (Değişik: 01/02/2010 tarihli ve 9 sayılı onay) Ramazan ayı ve dini günler dışında biri cuma vaktinde olmak üzere haftada en az beş defa müftülükçe belirlenen yerlerde vaaz etmek, bunlardan en az birini dini bilgileri öğretmek amacıyla itikat ve ibadet konularında yapmak, ancak Aile İrşat ve Rehberlik Bürosunda veya müftülüklerimizin fetva hattında haftada bir gün nöbet görevi yapan vaizlerimiz için haftada en az üç defa, iki gün nöbet görevi yapan vaizlerimiz için ise haftada an az iki defa vaaz etmek,

c) Savcılıkların talebi üzerine, ceza ve tevkifevleri ile çocuk ıslah evlerinde ilgili mevzuata göre ders vermek,

Read the rest of this entry »

Müezzinlerin Görevleri Nelerdir?

MADDE 43 – (1) Başmüezzin ve Müezzin-Kayyımların ortak görevleri şunlardır:

a) Vakit namazları ile cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarında müezzinlik yapmak; sala vermek.

b) Güneşin doğmasına bir saat kala sabah ezanını okumak, her gün öğle namazından bir saat önce açıp yatsı namazından sonra kapatmak suretiyle camiyi gün boyu açık tutmak.

c) Kur’an-ı Kerim, meal/tefsir, hadis, siyer ve ilmihal konularının yer aldığı çalışma programını camide uygulamak.

ç) Camideki ses cihazları ile diğer teknik araç ve gereçlerin bakımını, korunmasını ve çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak, cami minaresi ve ses cihazının ibadet maksadı dışında kullanılmasına engel olmak.

d) Cami ve çevresinin bakım ve temizliğini yapmak; şadırvan, abdest alma yeri ve tuvalet gibi yerlerin temizliğinin vakıf, dernek, köy tüzel kişiliği, belediye veya ilgililer tarafından yapılmasını sağlamak,

Read the rest of this entry »