Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hangi Derslere Girebilir?

DinKültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeninin girebileceği dersler şunlardır:

-Arapça

-Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

-Din Kültürü Ve Meslek Ahlakı

-İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri

-İmam Hatip Ortaokullarında Okutulan Kur’an-I Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler Dersleri

-Ortaokul Ve Liselerde Okutulan Din Ve Ahlak İle İlgili Dersler

-Osmanlı Türkçesi

-Temel İslam Bilimleri Dersleri

-Türk İslam Sanatları Dersleri (Belgelendirenler Öncelikli)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA
ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI
OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ÇİZELGE İÇİN TIKLAYINIZ

İmam Hatip Mezunları Hangi Bölümleri Tercih Edebilir?

İmam Hatip Lisesi Mezunları veya imam hatip ortaokul-lise okumak isteyip sonrası için ne olacağını kestiremeyen imam hatip çıkışlı öğrencilerin hangi okulları tercih edebilecekleri hangi alanlarda çalışma imkanı olabileceğine dair bilgilere yer verdik.

İmam Hatip liselerinde daha önce uygulanan katsayı farkı uzun zaman önce kaldırıldı.Bu da ; meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin üniversite giriş sınavları dahiinde istedikleri bölümü seçebilme şansını elde ettikleri anlamına geliyor.Sonrasında YÖK 6764 sayılı Kanun ile bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının, yükseköğretim ön lisans programlarına yerleştirmelerinde sınavsız geçiş uygulamasının kalktığını bildirdi.

Read the rest of this entry »

ÖSYM Sınavsız Geçiş Başvuruları Nasıl , Ne Zaman Yapılır?

ÖSYM, 2018 YGS başvuru ve sınav tarihlerini açıkladı. Açıklanan takvime göre üniversite adaylarının gireceği sınavlara başvurular;

• Mart’taki “YGS” Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na Ocak 2018 arasında,
• Haziran’da “LYS” Lisans Yerleştirme Sınavlarına ise Nisan 2018 tarihleri arasında başvuru yapılacak.

Sınavsız geçişe kimler başvuru yapabilir? Sınavsız geçişte öncelik hangi adaylara verilir? Sınavsız geçiş başvuru şartları ve başvuru detayları için tıklayın...

Read the rest of this entry »

MBSTS-DİB-2020 Sınav Sonuçları

2020-MBSTS Diyanet İşleri Başkanlığı ve ÖSYM nin ortak yürüttüğü Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları ÖSYM nin resmi sayfasındaki duyuruyla açıklanacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;

1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,

2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,

3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil)

Read the rest of this entry »

ilkokul-Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları İçin Haftalık Ders Çizelgesi

İLKOKUL-ORTAOKUL HAFTALIK DERS ÇİZELGESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1) Serbest etkinlikleri uygulama velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı olup zorunlu değildir.

2) Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir.

3) Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini,5-8. Sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir.

Read the rest of this entry »

İmam Hatip Liselerinde Okutulan Dersler

MEB TTKB 27/01/2014 TARİHLİ VE 6 SAYILI KARARINDAKİ AÇIKLAMALAR:

• Haftalık ders çizelgeleri, 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.

• Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler, seçmeli dersler ve meslek dersleri bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.

• Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir.

• Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin; 11. sınıf seçmeli dersler bölümünde Hadis Metinleri dersi (1) (2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler bu dersi ya "1" ya da "2" saat olarak seçeceklerdir.

Read the rest of this entry »

Aşere-Takrib Kursunu Dışarıdan Bitirenler İçin Belge Sınavı

Kendi imkânları ve özel gayretleriyle Aşere-Takrib eğitimi alıp Başkanlığımız "Hizmet İçi Eğitim Belgesi" ne sahip olmak isteyenler için sınav açılması Başkanlığımızca uygun görülmüştür.

Halen teşkilatımız bünyesinde ya da diğer kurumlarda çalışanlar ile serbest meslek sahibi olup Aşere-Takrib eğitimini tamamlayanlardan icazet belgesi sahibi olanlar istemeleri halinde "Hizmet İçi Eğitim Belgesi" sınavına katılabileceklerdir.

Bu itibarla;

1. Sınav, yazılı ve sözlü yapılacaktır.

2. Adaylar sınava gelirken icazet ve hafızlık belgelerini yanlarında bulunduracaklardır.

3. Hafızlık ve Aşere-Takrib İcazet belgesi olmayanların müracaatı kabul edilmeyecektir.

4. Sınav yeri, tarihi ve sınav safahatıyla ilgili bilgiler bilahare Başkanlığımız Web sayfasından duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Read the rest of this entry »

Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Mülakatı Sonuçları

Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Mülakatı Sonuçları

Ankara/Başkanlık

Başkanlığımız merkezinde yapılan Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Mülakatı Sonuçlarını aşağıda verilen link üzerinden öğrenebilirsiniz

Sonuç Öğrenmek İçin Tıklayınız

Diyanet 2017 Yılı Tekniker Alım Sınavı (Kurum İçi) Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre naklen (kurum içi) “ Tekniker ” alımı yapılacaktır.

I- Başvuru Şartları
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Duyuru eki tablo-2 ve tablo-3’de yer alan fakülte veya en az iki yıl süreli yüksekokulların birinden mezun olmak,
Müracaatların sona erdiği tarih itibariyle Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
Memuriyette adaylığı kalkmış olmak ,
Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A statüsünde çalışıyor olmak,

Read the rest of this entry »

2017 Yılı İlçe Müftülüğü Sınavı (Yazılı) Yer ve Tarih Duyurusu

2017 Yılı İlçe Müftülüğü Sınavı (Yazılı) Yer ve Tarih Duyurusu

14.4.2017

2017 Yılı İlçe Müftülüğü Sınavı’na başvuran adaylardan yazılı sınava katılmaya hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi”ni ( https://dibbys.diyanet.gov.tr ) adresinden alabileceklerdir.

Adaylar, TC Kimlik No'lu kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, pasaport) ve sınav giriş belgesiyle birlikte belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 13:30'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ