Diyanet Sözleşmeli imam Alımı Yerleştirmeleri Neye Göre Düzenlenir?

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1. Sınav sonucu başarılı olanlardan başarı sırasına göre ilan edilen kontenjan sayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir.
2. Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihlerde https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/adresinden yapılacaktır.
3. Yerleştirmeler adayların tercih formundaki cami tercihleri ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacaktır.
4. Tercihlere yerleştirme işlemleri sözlü sınav başarı puanı en yüksek olandan başlamak suretiyle Başkanlığımızca bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olana, onunda eşit olması halinde KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, bu süreninde eşitliğinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

Read the rest of this entry »

Sözleşmeli İmam Alımı Başvuru ve Sınav Tarihleri Ne Zaman?

SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI
1. Sınav; Antalya, Bursa, Bolu, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun ve Şanlıurfa illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini e-başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların sonra ermesinden sonra adayların sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.
2. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.
3. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

Read the rest of this entry »

Diyanet Sözleşmeli İmam Alımı Başvuru Şartları

BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
3. İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,
4. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
5. Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
6. İmam hatip olarak görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

Read the rest of this entry »

4/b Sözleşmeli İmam Alımı Sınav Duyurusu (Sözper 2017)

4/b Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı(Sözper-2017-1) Sınav Duyurusu
19.4.2017

BAŞKANLIK

​D U Y U R U​

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatındaki sözleşmeli imam-hatip pozisyonlarına; 2016 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç (3) katına kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli imam-hatip alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
3. İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

Read the rest of this entry »

2018 İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı

2018 YILI İHTİSAS KURSUNA KURSİYER SEÇİM SINAV DUYURUSU
Başkanlığımızca, en az lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim görmüş olan personelin, Başkanlığın görev alanı ile
ilgili konularda hizmet içinde bilgisini artırması ve uzmanlaşması amacıyla 2018 yılı Eylül ayından itibaren hizmet
içi eğitim ihtisas kursu düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu kursa katılacak personeli belirlemek için yazılı
ve sözlü olmak üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı yapılacaktır.
Kursiyer seçim sınavı ile ilgili işlemler şunlardır:
I. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:
1. Son başvuru tarihi itibariyle (20 Nisan 2018):
a. Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi statüsünde
kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
b. Dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, (Dört yıllık dinî yükseköğrenim son sınıf öğrencisi olan

Read the rest of this entry »

İl Müftü Yardımcısı Alımı (Bayan)

Diyanet İşleri Başkanlığı yapacağı sözlü ve yazılı sınavdan sonra münhal bulunan kadrolara il müftü yardımcıları alacak.Sınava dair koşullar aşağıda yer almıştır

I- BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

4. Başkanlıkta Kur'an kursu öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde altı yıl (6) görev yapmış olmak,

5. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,

6. Bayan olmak.

7. İl Müftü Yardımcılığı müktesebi bulunmamak

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Read the rest of this entry »

İhtisas Kursu Kursiyer Seçimi

Başkanlığımızca, en az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim görmüş olan personelin, Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda hizmet içinde bilgisini artırması ve uzmanlaşması amacıyla 2017 yılı Eylül ayından itibaren hizmet içi eğitim ihtisas kursu düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu kursa katılacak personeli belirlemek için yazılı ve sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı yapılacaktır.

I. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1. Son başvuru tarihi itibariyle (10 Nisan 2017):

a. Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
b. Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, (Dört yıllık dinî yüksek öğrenim son sınıf öğrencisi olan personelin başvuruları; Fakülte Dekanlıklarından aldıkları durumlarını gösterir belgeyi sisteme yüklemeleri halinde kabul edilecektir.)

Read the rest of this entry »

Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Mülakat Sonuçları

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezinde yapılan Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu Mülakatı Sonuçları​.

Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Mülakat Sonuçları İçin Tıklayınız

Öğrencilerin EHYS Kayıt Tarihi Uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığından EHYS Kayıt İle İlgili Açıklaması

DİBBYS’de yaşanan aksaklıklar sebebiyle kayıt yapılamadığı için ders ve öğrenci kayıtları 15 Şubat 2017 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Camilerde Kur’an Öğretimi Programı hariç tüm eğitim/öğretim programlarına 15.02.2017 tarihine kadar öğrenci kaydı yapan öğreticilere 06.02.2017 tarihi itibariyle ek ders ücreti ödenebilecektir. Ek Öğretim Programlarına ise 12.02.2017 tarihine kadar öğrenci kaydı yapan öğreticilere 06.02.2017 tarihi itibariyle ek ders ücreti ödenebilecektir. Ders ücretlerini alabilmeleri için yeterli sayıda öğrenciyle fiili olarak ders yapmaları gerekmektedir

İLİTAM Başvuru Şartları Nelerdir?

1)Dikey Geçiş Sınavına girmiş olanlarla,

2)Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı veya İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunları ya da örgün bir ilahiyat lisans programın ilk iki yılını tamamlayarak Sosyal Bilimler Önlisans Diplomasını almış olanlar başvurabilirler.

İLİTAM Kayıt yaptırabilmek DGS puanı önemlidir.DGS Taban ve tavan puanları her yıl değişiklik arz edebilir.

DGS Yerleştirme Sonuçları
İçin Tıklayınız