İLİTAM Başvuru ve Kayıt İşlemleri

Başvuru ve kayıt yenileme koşulları

— İLİTAM uzaktan eğitim programına başvuru, kayıt, kayıt yenileme başvurusu ve kayıt tarihleri ile istenecek belgeler, süresi, şekli ve koşulları, kurulca belirlenir.

Başvuru şartları

— İLİTAM uzaktan eğitim programına başvuru için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ilahiyat önlisans programı veya ilahiyat meslek yüksek okulu mezunu olmak ya da bir örgün ilahiyat programının ilk iki yılını tamamlayarak sosyal bilimler önlisans diploması almış olmak,

b) Dikey geçiş sınavına (DGS) girmiş olmak,

c) Senatoca belirlenen diğer koşullara sahip olmak.

Kayıt için istenilen belgeler

— İLİTAM uzaktan eğitim programına kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

Read the rest of this entry »

İLİTAM Öğrenim Esasları Nelerdir?

Öğretim esasları
— İLİTAM uzaktan eğitim programı yarıyıl esasına göre yapılır. Ancak, İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Kararı ile programın özelliğinden dolayı yıl esası da uygulanabilir.

-İLİTAM uzaktan eğitim programı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) İLİTAM uzaktan eğitim programı, dört yarıyıllık (iki yıllık) bir lisans tamamlama programıdır.

b) İLİTAM uzaktan eğitim programında ders geçme sistemi uygulanır. Programın birinci sınıf derslerinin en çok üçünden başarısız olan öğrenci ikinci sınıfın derslerini alır.

c) İLİTAM uzaktan eğitim programında başarısız olan öğrenciler, bu dersleri tekrar ederler, ikinci sınıftan ders alamazlar.

Read the rest of this entry »

İLİTAM Nedir?

İLİTAM , İlahiyat Lisans Tamamlama Programıdır.İlahiyat önlisans mezunlarına özgün olarak gerekli eğitimi verip lisans mezunu olmaları için imkan sağlayan eğitim sistemidir

İLiTAM özlük haklarının iyileştirilmesini amaçlar ve sadece lisans mezununun atandığı bölümlere önlisans mezunlarınında tercih yapabilmeleri için imkan sağlar.

Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır.

İLİTAM programında, her yarıyıl bir ara sınav ve bir yarı yıl sonu (final) olmak üzere toplam 4 sınav yapılmaktadır. Bütünleme sınavı vardır. (2011 yılı öncesi kayıt yaptıran öğrenciler yıllık İLİTAM programına tabidirler. Yıllık program yarı yıllık programdan farklılıklar taşımaktadır.) Sınavlar 10 merkezde Ankara, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Adana, Bursa, Konya, Trabzon, Elazığ illerinde ve Almanya-Köln' de (bütünleme sınavı sadece Ankara ve Köln' de) yüz yüze oturumlar halinde yapılır.

Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans mezunu olarak diplomalarını almaya hak kazanırlar

Diyanet Tashihi Huruf Kursu Nedir?

Tashihi Huruf Kursu, Dini Yüksek İhtisas ve Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde, özellikle Kur’an Kursu ve camide görevli olan personelin mevcut bilgilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinde göze çarpan telaffuz hatalarını gidermek, Kur'an-ı Kerim’i daha güzel bir kıraat ile okumalarını hedefleyerek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilen 6 ay süreli bir eğitim semineridir.

Tashihi Huruf Kursları yeni başlatılmış bir eğitim kursu değildir.Geçmiş yıllarda da aynı amaçla kurslar açılmıştı fakat, 2014 ten beri Kur'an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursları uygulamasından kaynaklı sekteye uğramıştı. DİB bu kursların tekrar eğitim vermesi için 2016 yılında harekete geçti.

Read the rest of this entry »

Diyanet Ücretli Öğretici Olmak İçin KPSS_DHBT Sınavından Kaç Puan Almak Gerekir?

Ücretli Öğretici Alımında Aranan Şartlar

1- 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olanlar arasından Valilik onayı ile oluşturulacak sınav komisyon/ları marifetiyle yapılacak değerlendirme neticesinde en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılması,
2- 2016 KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri puanı olan müracaatçı olmaması halinde KPSS (DHBT)'ye girenler arasından zikredilen sınav komisyon/larınca yapılacak değerlendirme neticesinde en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılması,
3- Müftülük bünyesinde 4-6 yaş grubu Kur'an kursu açılması durumunda sınav komisyon/larında mümkün olması halinde çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili uzman bir kişiye yer verilmesi,

Read the rest of this entry »

KPSS Şartı Olmadan Nasıl Memur Olunur?

KPSS şartı olmaksızın memur olmak mümkün mü?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59. maddesi gereğince İhtiyaç nispetinde örneğin;terör eylemine iştirak , görevi kötüye kullanmak, görevde kalması halinde bağlı olduğu kuruma yada devlete zarar verebilecek olan memurların görevden ihraç edilmesi halinde boş kadroların doldurulması için, bakanlık yada kurumların düzenlemiş olduğu sınavlarda başarılı olma şartıyla KPSS puanına bakılmaksızın memur olmak mümkündür.

KPSS şartı aranmaksızın memurluk imkanı veren bakanlık ve kurumlardan biride Diyanet İşleri Başkanlığıdır.İhtiyaç halinde kendi bünyesinde hazırladığı sınavlarda başarılı olunması halinde Diyanet işleri Başkanlığında din personeli olma imkanı vardır.Yapılması gereken şey ilgili sınav duyurularını takip edip, başvuru yapmak ve sınavda başarılı olmak.

KPSS şartı aranmaksızın memur alacak olan bazı kurum ve bakanlıklar;

Read the rest of this entry »

Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Olabilmek İçin Hangi Sınavlara Girmek Gerekir

-Sınav “Mesleki Ehliyet Sınavı” ve “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı” olmak üzere iki aşamalı ve sözlü olarak yapılacak, başarılı olabilmek için her birinden yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekecektir.

-Mesleki Ehliyet Sınavı, yurtiçinde veya ihtiyaç duyulması halinde, yurtdışında
yapılacaktır. Sınav tarihi ve yeri, adayların bağlı bulundukları Din Hizmetleri
Müşavirliklerine/ Ataşeliklerine/ Koordinatörlüklerine yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca adaylar Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden sınav yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir.

-Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür
Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavına çağrılacaklardır. Sınav tarihi ve yeri, Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Read the rest of this entry »

Mesleki Ehliyet Sınavında Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekir?

Yurtdışında uzun süreli din personeli olabilmek için Mesleki Ehliyet Sınavına Girmek Gerekir

Mesleki Ehliyet Sınavı sözlü şeklinde yapılacaktır.

Mesleki Ehliyet Sınavı aşağıdaki konuları kapsayacaktır;
1) Kur’an-ı Kerim (Tecvid kuralları ve uygulaması, maharic-i hurûf, ezber olarak Yâsin, Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Amme cüzü),

2) Temel İslam Bilimleri (Kur’an-ı Kerim’in ana konuları, meâl, Kur’an Yolu Tefsiri, tefsir ve hadis usulü, hadis (Riyazu’s-Sâlihîn), İslâm ilmihali, İslâm dininin temel kaynakları, güncel dinî meseleler, Peygamberimizin hayatı, İslam medeniyeti ve düşünce tarihi),

Read the rest of this entry »

2017 Diyanet Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak
aşağıdaki özel şartlar aranır:
1) En az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş olmak,
2) 01/01/2016 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (657 Sayılı DMK. Ek Madde 40)
3) Başkanlık Teşkilatında vaizlik, dengi ve üstü görevlerde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve sınav
ilan tarihinde Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak,
4) 21/05/2011 tarihinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolara atananlarda A Grubu
kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış
olmak,
5) Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak,
6) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde belirtilen ortak nitelik şartını
taşımak,

Read the rest of this entry »

Yurtdışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınavı Konuları Nelerdir?

SINAV TARİHİ VE YERİ
Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların
ardından Başkanlığımız internet sitesi “DUYURULAR” bölümünde ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
a. Mesleki Ehliyet Sınavı sözlü şeklinde yapılacaktır.
b. Mesleki Ehliyet Sınavı aşağıdaki konuları kapsayacaktır;
1) Kur’an-ı Kerim (Tecvid kuralları ve uygulaması, maharic-i hurûf, ezber olarak Yâsin,
Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Amme cüzü),
2) Temel İslam Bilimleri (Kur’an-ı Kerim’in ana konuları, meâl, Kur’an Yolu Tefsiri, tefsir
ve hadis usulü, hadis (Riyazu’s-Sâlihîn), İslâm ilmihali, İslâm dininin temel kaynakları,
güncel dinî meseleler, Peygamberimizin hayatı, İslam medeniyeti ve düşünce tarihi),

Read the rest of this entry »