DERSANELERİN YENİ ADI TEMEL LİSE


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından dershanelerin özel okula dönüşümünü öngören kanuna dayanılarak hazırlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmelik Taslağına göre, dershanelerden özel okula dönüşecek liselerin adı "temel lise" olacak.

Dershanelerin özel okula dönüşmesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasını Dair Yönetmelik Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, artık "dershane" ifadesi kaldırıldı bunun yerine "Temel Lise" ifadesi getirildi. Yönetmeliği göre temel lise, dönüşüm programına alınan ve dershaneden özel okula (liseye) dönüşecek kurumlar olarak isimlendirildi. Yönetmelikte temel lise tanımıyla ilgili ifade ise şöyle ; "temel lise "Dönüşüm programına alınan kurumların kurucuları tarafından açılan ve faaliyetleri 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam eden ortaöğretim özel okullar".

MEB, dershanelerle ilgili düzenlemeleri de içeren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 14 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Bakanlığa bağlı özel dershane ve özel etüt eğitim merkezlerinin özel okula dönüşümü çerçevesinde ilgili paydaşların görüşlerini de alarak yol haritası niteliğinde bir kılavuz hazırladı.

Özel okula dönüşmek için başvurular, 2 Haziran'dan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'de (MEBBİS) oluşturulan Dönüşüm Programı Modülü üzerinden alınmaya başladı. Dönüşüm Programına dahil olmak isteyen ilk okulun Balıkesir'den başvuru yaptığı öğrenildi.

Bakanlık, dershanelerin özel okula dönüşümünü içeren Milli Eğitim Temel Kanunu'nda değişiklik öngören yasanın ardından Özel Eğitim Kurumları Yönetmelik taslağını da hazırladı.

Buna göre, dershaneden özel okula dönüşecekler için yapılacak işlemler için MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü bünyesinde Dönüşüm ve Teşvik Daire Başkanlığı oluşturuldu. Özel okula dönüşmek isteyen dershaneler, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul açabilecek.

Özel okula dönüşecek liselerin adı "temel lise" olacak. Temel liseler, haftada 20 saat yüz yüze, kalan saatlerde de sınav yapmak üzere sabahçı-öğlenci olmak üzere ikili öğretim yapabilecek. Özel okula dönüşen liselerde okul bahçesi ya da müstakil bina şartı aranmayacak.

Dershanelerden dönüşecek özel okullar, cumartesi günleri, kendi öğrencilerine takviye kursları düzenleyebilecek.

Teşvik için minimum sınıf kontenjanı 12
Yönetmelik taslağında, derslik başına düşen öğrenci sayısına göre teşvikler konusunda da bazı hususlara yer verildi.

Buna göre, öğrenci başı eğitim öğretim desteğinden faydalanmak için kanunda yer alan "derslikteki boş kontenjanlar" tanımlaması gereği, bir sınıfın minumum ve maksimum kontenjanları da belirlendi.

Teşvik için bir sınıfın minumum kontenjanının 12, maksimum kontenjanının da 24 olması gerekecek. Taslağa göre, özel okullar 12 kontenjanının altında da sınıf açabilecek. Ancak teşvik, 12 öğrenciden sonrasına verilecek.

Dershanelerin dönüşüm sürecinde bu yıl ilk kez verilecek olan, özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere yönelik teşvikler KDV’den muaf tutulacak.
Dershanelerden dönüşen temel liseler öğrenci başına 3 bin TL ila 3,5 TL”lik teşvikler alacak.

Öğrenci teşviklerinin takibi için de modül hazırlanacak. Teşvik alacak özel okullara yerleştirmeler de bu modül üzerinden yapılacak.

TEMEL LİSELERLE DİĞER LİSELER ARASINDAKİ FARKLAR
Lise seviyesinde akademik eğitime öğrenci hazırlayan okulların işlevi sık sık değişen eğitim sistemi ile de alakalı olarak da farklılıklar göstermiştir.
Hedefi üniversite olan ,amacına en kestirme ve çabuk ulaşmak isteyen öğrenci ,amacı doğrultusunda seçeceği okul, bu yolda gidişatına en çok yardımı olacak unsurdur.
Bu amaç doğrultusunda onu hedefine ulaştıracak en etkili lise ise temel lisedir.
Öğrenciler,ilgileri,yetenekleri ve gelecek kariyerleri planlarına uygun olarak seçeceği doğru bir lise eğitimi ile ileriki öğretim hayatını da daha lise yıllarının en başından itibaren şekillendirmiş olacaklardır.
Dershaneden temel liseye dönüşüm yapmış olan okullar ,normal kitlesel okullara oranla daha disiplinli ,daha dolu dolu ,daha hedefe varacak kadar ciddi ve disiplinli planlı ders programları uygulayarak ,öğrencinin hayallerini süsleyen üniversite ve bölümü kazanmak konusunda en büyük katkı ve fayda sağlayacağı kaçınılmaz bir gerçektir.
Temel Liselerde dersler, ilgili sınıf düzeyinin akademik müfredatına bağlı kalınacak şekilde konu anlatımı, uygulama, test çözümü ve çeşitli etkinlikler ile beraber yürütülür.
Temel lise eğitiminde ders dışı faaliyetler (Ek sınavlar, kulüp çalışmaları, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, kütüphane ve çalışma salonu kullanımları, eğitim ve kariyer seminerleri, gezi ve yarışmalar) yapılabilecektir.
Temel lisede, Öğrenciye okul dışında da bazı sorumluluklar verilerek,zamanını daha faydalı ve verimli geçirmesi sağlanır..(kitap okumak, sosyal sorumluluk projelerine katılmak gibi..)

Temel Liselerde Ders Müfredatı Nasıl Olacak ?