Diyanet Kur'an Kursu Uygulama Esasları
Diyanet İşleri Başkanlığı 2016-2017 Yılı Kur'an Kursları " İhtiyaç Odaklı" Uygulama Esaslarını Yayımladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an kurslarında eğitim-öğretim yılı yüzüne okuyanlar için 4, hafızlık eğitimi yapanlar için 3 dönemden oluşmaktadır. Buna göre yüzüne okuyanlar ve hafızlığa çalışanlar için 2016-2017 eğitim-öğretim yılı takvimi aşağıda belirtilmiştir:
EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ1. Mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkânı olmayan ve Kur’an- ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik müftülüklerce her il ve/veya ilçede ihtiyaçlar dikkate alınarak 17.00-23.00 saatleri arası ve Cumartesi-Pazar günleri eğitim verecek Kur’an kursları belirlenecektir. Bu kurs/kurslar; vaaz, hutbe, afiş, el ilanı, yerel medya vb. yollarla kayıt dönemlerinde halka duyurulacaktır. Ayrıca açılan kurslar müftülük web sitesinden mutlak suretle ilan edilecektir.
2. Yaz Kur’an kursunda eğitim-öğretim görmüş olan öğrencilerden dini eğitimlerini devam ettirmek isteyenler ile hafızlık eğitimine ön hazırlık yapmak isteyen öğrencilere yönelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılında temel/ek öğretim programları veya Camilerde Kur’an Öğretim Programı açılacaktır.
3. İmam-hatip ortaokul/liselerinde okuyan öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerini desteklemek amacıyla bu okullarda veya yakın yerlerde D grubu kurslar açılabilecektir.
4. Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile gençlik merkezlerinde ihtiyaç odaklı Kur’an kurslarının tanıtımı gerçekleştirilecek ve talep olması durumunda buralarda D grubu Kur’an kursları açılacaktır.
5. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Başkanlığımızca hazırlanan “Dinim İslam” kitabı takip edilecektir. “Dinim İslam” kitabı il/ilçe müftülüklerine Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca “Dinim İslam” kitabı http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Mater... web adresinden indirilebilecektir.
6. D grubu kursların açılışında Kur’an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi’nin 19. maddesindeki açılış amacı ile açılış şartlarına riayet edilerek kurslar kamuya açık, eğitim ve öğretime fiziki açıdan uygun olan mekânlarda açılacaktır.
7. A, B ve C grubu Kur’an kurslarında öğretici ve mekân açısından yeterli imkân bulunduğu takdirde bu kursların içerisinde kesinlikle D grubu kurslar açılmayacak ve istekliler A, B ve C grubu kurslara yönlendirilecek ve gerekirse talebi karşılamak için bu kurslarda günün farklı saatlerinde eğitim verilebilecektir.
8. A, B ve C grubu kursların talebi karşılayamaması halinde D grubu kurslar farklı mahallerde açılacak ve buralarda öncelikle kadrolu öğreticiler görevlendirilecektir.
9. D grubu kurslar; kamu kurum ve kuruluşları (TDV öğrenci yurtları, huzur evleri, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, YURT-KUR vb.) ile müftülüklerce uygun görülen kamuya açık, fiziki açıdan eğitim ve öğretime uygun diğer mekânlarda açılabilecektir.
10. D grubu kurslarda sadece; açılış onayı, öğretici görevlendirme onayı, sınıf açma talep formu, öğrenci yoklama ve ders defteri, öğretim programı, dönemlik ders planları ve müftülükçe gönderilen yazılar bulundurulacak, diğer belge ve defterler ise müftülükte muhafaza edilecektir. Kursta bulundurulan evraklar, eğitim-öğretim sonunda müftülüğe teslim edilecektir.
11. Bu kurslarda görevlendirilen geçici öğreticiler, doğrudan müftülüğe bağlı olmakla beraber; eğitimin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, müftülüğün belirleyeceği A, B, C grubu kurs yöneticilerinden birinin rehberliğinden faydalandırılacaktır. İlgili kurs yöneticisi, söz konusu D grubu kursta yürütülen hizmetler konusunda da müftülüğüne karşı sorumlu olacaktır.
12. İl/ ilçe müftülüklerince yapılacak ihtiyaç analizine göre açılması amaçlanan D grubu kurslarda, temel öğretim programının yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler ek öğretim programları öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak açılacaktır. Ayrıca D grubu kursların açılması hususunda mahalli ihtiyaçlar dikkate alınacak, öğrencilerin tarım vb. işleri sebebiyle gelemeyeceği dönemlerde söz konusu kurslar açılmayacaktır.