2017 Yaz Kur'an Kursu Uygulama Esasları

2017 YAZ KURSU UYGULAMA ESASLARI
EK-1
Sayfa - 1 - / 6
2017 YILI YAZ KUR’AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI
I. DÖNEM KAYITLARI 01 Haziran - 18 Haziran 2017
I. DÖNEM 12 Haziran - 7 Temmuz 2017
BAYRAM TATİLİ 26 Haziran – 02 Temmuz 2017
II. DÖNEM KAYITLARI 03 Temmuz - 16 Temmuz 2017
II. DÖNEM 10 Temmuz - 28 Temmuz 2017
III. DÖNEM KAYITLARI 24 Temmuz - 6 Ağustos 2017
III. DÖNEM 31 Temmuz - 18 Ağustos 2017
Yaz Kur’an kursları 12 Haziran 2017 Pazartesi günü eğitim-öğretime
başlayacaktır. Müftülükler, kursların başladığı ilk gün din hizmetleri personelinin,
öğrencilerin, velilerin ve halkın katılımıyla “Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı”
yapacaktır.
14 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak olan Yaz Kur’an
Kursları Açılış Programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ,
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz ÜNAL, Eğitim Hizmetleri Genel
Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAŞ konuşmacı olarak katılacaktır.
Diyanet TV’den canlı yayınla gösterilecek olan yaz Kur’an kursları açılış
programı, öğreticilerimiz ve öğrencilerimizce izlenecektir.
I. KAYIT İŞLEMLERİ VE GÖREVLENDİRMELER İLE İLGİLİ HUSUSLAR
1. Yaz Kur’an kurslarının açılışı, öğrencilerin kayıt işlemleri ve eğitim-öğretim
hizmetleri; ilgili yönetmelik, yönerge, 2017 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama
Esasları ve DİBBYS (Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi) /EHYS (Eğitim
Hizmetleri Yönetim Sistemine)’deki talimatlara uygun olarak yapılacaktır.
2. Yaz Kur’an kurslarının/sınıflarının açılışı, öğretici ve öğrenci kayıt işlemleri
ile tahakkuk işlemleri DİBBYS/EHYS aracılığı ile yapılacaktır.
3. Yaz Kur’an kurslarının hedef kitlesini çocuk ve gençler oluşturmaktadır.
Bununla birlikte yetişkinlerden (30 yaş ve üzeri) kışın Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler
öğrenme imkânı bulamayıp yazın eğitim almak isteyenler de yaz Kur’an kurslarına
kayıt edilebilmektedir. Ancak yetişkinlere yönelik açılan yaz Kur’an kurslarının
ihtiyaçlar doğrultusunda açılıp açılmadıklarını tespit etmek amacıyla bu kurslar
sık sık denetlenecek; bir dönemde yapılan üç denetimin sonunda yeterli öğrencisi
olmadığı tespit edilen öğreticilere ek ders ücreti ödenmeyecektir.
EK-1
Sayfa - 2 - / 6
4. Dilekçe ile kursa başvuruları kabul edilen bütün öğrencilerin kayıtları
DİBBYS/EHYS’ye mutlaka kayıt edilecektir. Sınıf açıldıktan sonra kayıt yaptırmak
isteyen öğrenciler de dönem içerisinde kayıt edilebilecektir.
5. Yaz Kur’an kurslarında görev alacak geçici öğreticilerin görevlendirilme
işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 18.05.2017 tarihli ve 35458 sayılı
yazısındaki hüküm ve esaslar çerçevesinde DİBBYS/İKYS programı üzerinden
yapılacaktır.
6. Yaz Kur’an kurslarında görevlendirilenlere 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen EğitimÖğretim
Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar
Kurulu Kararına göre ek ders ücreti ödenecektir. Kayıt tarihleri içerisinde sistemde ders
tanımlaması yapmayan veya yeterli sayıda öğrenciyi sisteme kaydetmeyenlere ek ders
ücreti ödenmeyecektir.
II. YAZ KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
1. Yaz Kur’an kurslarında eğitim-öğretim hizmetleri sevgi, hoşgörü ve
gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülecektir. Kurs programı boyunca öğrencilere
değerli oldukları hissettirilecek, güler yüz, şefkat ve anlayış gösterilecektir. Kursta
bulunmalarının önemi ve amacı kendilerine anlatılacaktır.
2. Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin yaş farklılıkları göz önünde
bulundurulacaktır. Eğitim-öğretim ortamı, öğretici vb. şartların uygun olması
durumunda yaş grupları dikkate alınarak öğrencilerin birlikte eğitim-öğretim görmeleri
sağlanacaktır.
3. Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin bilgi seviyeleri göz önünde
bulundurulacaktır. Buna göre; imam-hatip lisesine devam eden öğrenciler ile örgün
eğitimde seçmeli Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler
derslerini alan öğrencilerin hazırbulunuşlukları dikkate alınarak kur sistemine uygun
olarak eğitim görmeleri sağlanacaktır.
4. Müftülükler, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve belediyeler ile yaz
Kur’an kursu düzenlenen saatlerde başka bir etkinlik düzenlenmemesi hususunu
mütalaa ederek konuyla ilgili ortak çalışmalar yapacaktır.
5. Yaz Kur’an kursu eğitimlerinde öğrencilerin istek ve talepleri dikkate
alınacak, sabah saatlerinde kursa gelemeyen öğrenciler için öğlenden sonra kurs
açılacaktır.
6. 4-6 yaş grubuna yönelik yaz Kur’an kursları (EK-2)’deki şartları taşımaları
durumunda açılacaktır.
7. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimine devam eden ancak
Başkanlığımız 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim almamış olan öğrencilerin
yaz Kur’an kursunda eğitim almaları yönünde çalışmalar yapılacaktır.
8. Mültecilerin ve mevsimlik işçilerin çocuklarının da yaz Kur’an kursu
hizmetlerinden faydalanması amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak ve buralarda yaz
Kur’an kursu açılacaktır.
EK-1
Sayfa - 3 - / 6
9. Müftülüklerce il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği halinde örgün
eğitime devam eden engelli öğrencilerin yaz Kur’an kursunda eğitim almaları
sağlanacaktır.
10. Görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar, en az 3 öğrenci ile
açılabilecektir. Aynı engel grubuna yönelik ikinci bir sınıf ise öğrenci sayısının 10
olması durumunda açılabilecektir. Engelli öğrencilere yönelik açılacak sınıflarda
öğrenim görmek üzere başvuran bireylerden engelli kimlik kartı fotokopisi veya %40
engelli olduğunu gösterir belge istenecek, bu belge Müracaat Dilekçesine eklenerek
kursta muhafaza edilecektir.
11. İl/ilçe müftülüğü, yaz Kur’an kurslarında talep olması durumunda, öğrenci
sayısında 15 şartı aramaksızın (mevzuat gereği ek ders ücreti ödenmiyor olsa da) kurs
açacaktır.
12. Yaz Kur’an kursuna katılan öğrencilerin (EK-3)’deki protokol kapsamında
spor etkinliklerinden faydalanmaları sağlanacaktır.
13. Yaz Kur’an kursuna devam eden öğrenciler; kış döneminde İhtiyaç
Odaklı Kur'an Kursları Öğretim Programları ve Camilerde Kur’an Öğretim
Programı kapsamında eğitim alabilecekleri hususunda bilgilendirileceklerdir.
14. Yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilere verilmesi planlanan
ödüller konusunda aşırıya ve abartıya gidilmeyecek; ödüllendirmelerin ahlaki
prensiplerin içselleştirmesinde bir araç olduğu unutulmayacaktır.
15. Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programlarında; öğrencilerin sosyal,
bilişsel ve duygusal gelişim düzeylerine uygun etkinliklere yer verilecektir.
III. YAZ KUR’AN KURSLARINDA YATILI EĞİTİM
1. Yaz Kur’an kurslarında yatılı eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik
her il/ilçede yatılı eğitim verecek yaz Kur’an kursları açılacaktır.
2. Yaz Kur’an kurslarının yatılı olarak düzenlenmesi durumunda; Diyanet İşleri
Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve
Pansiyonları Yönetmeliği’nin 28-35. maddeleri ile bu yönetmeliğe bağlı olarak
hazırlanan yönergenin 65-87. maddelerindeki yurt ve pansiyonlarla ilgili hükümler yaz
Kur’an kurslarının yurt ve pansiyonları için de uygulanacaktır.
IV. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE MATERYALLERİ
1. Yaz Kur’an kurslarında Başkanlıkça hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları Eğitim
Programları” uygulanacaktır.
2. Yatılı Kur’an Kurslarında uygulanmak üzere hazırlık çalışmaları
devam eden eğitim programı tamamlandığında yazılı olarak bildirilecektir.
3. Yaz Kur’an kurslarında yaş grupları dikkate alınarak Başkanlıkça hazırlanan
ders kitapları ve materyaller kullanılacaktır. Bu itibarla;
 4-6 yaş grubu için; 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı,
 7 yaş ve üzeri için; “Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum” ve “Yaz
Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı”,
 Üçüncü kur ve üstü seviyeler için; “Temel Dini Bilgiler Dinim İslam”
kitapları kullanılacaktır.
EK-1
Sayfa - 4 - / 6
4. Yaz Kur’an kursu kitapları müftülüklerimize ücretsiz olarak
gönderilecek olup Başkanlığımızca 19 Haziran 2017 tarihinde DİBBYS (EHYS)
programı üzerinden öğrenci kayıtları incelenecek, ihtiyacın olduğu düşünülen
illere ikinci kez kitap dağıtımı gerçekleştirilecektir.
5. Yaz Kur’an kursları eğitim-öğretim faaliyetlerinde yardımcı materyal olarak
Başkanlığımızın çocuklara yönelik yayınlarından istifade edilecek, söz konusu yayınlar
öğrencilere tanıtılacak ve öğrenciler ilgili yayınlardan faydalanmaları hususunda teşvik
edilecektir. Ayrıca Âlim Çocuk 3.0 CD’si ve Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr
adresli web sitesinden ders materyalleri konusunda istifade edilebilecektir.
6. Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri ihtiyaç duyulması
halinde Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi
Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. (TDV Yayın Matbaacılık Tel:0312-354 91 31)
V. EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA
YÖNELİK FAALİYETLER
Yaz Kur’an kurslarında vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularına ağırlık
verilecektir. Dersler işlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:
1. Kur’an-ı Kerim dersi işlenirken vatan sevgisi, birlik beraberlik konulu
âyetler mealleri ile birlikte okunacak ve dinimizin birlik beraberlik ve vatan sevgisi
anlayışı çocuklara kazandırılmaya çalışılacaktır. Derslerde Hz. Peygamber’in konuyla
ilgili hadislerine yer verilecektir. Dini bilgiler dersinde ibadetlerin birlik ve
beraberliğimize katkısına vurgu yapılacaktır.
2. Vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularının öğrencilere kazandırılması
amacıyla drama, piyes vb. etkinlikler ile şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları
düzenlenecektir. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler müftülüklerce
ödüllendirilecektir.
3. 15 Temmuz günü öğrenci ve velilerin katılımıyla şehitlerimizi anma
merasimi düzenlenecek, merasimlerde vatan sevgisi ile birlik ve beraberlik konularına
vurgu yapılacaktır.
4. Çocuklara her hafta bir ayet ve hadis öğretilecektir.
5. Yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilerin -ders kitapları hariç- Diyanet
İşleri Başkanlığı çocuk yayınlarından her hafta bir tane olmak üzere “Dokuz Haftada
Dokuz Kitap” okumaları ve öğreticilerin rehberliğinde değerlendirmesini yapmaları
sağlanacaktır. Başarılı görülen öğrenciler müftülüklerce ödüllendirilecektir.
6. İl ve ilçe müftülüklerince yaz Kur’an kursundaki kız ve erkek öğrenciler
arasında ayrı ayrı aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler
yarışmaları düzenlenecektir. Bu itibarla;
a. Yarışmaya 2017 yılı yaz Kur’an kurslarında (DİBBYS/EHYS) kaydı bulunan
10-15 yaş arası istekli öğrenciler katılabilecektir.
b. Yarışma soruları;
 “Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum” kitabı,
 Tecvid kuralları,
EK-1
Sayfa - 5 - / 6
 Namaz Duaları; Sübhaneke, Tahiyyat, Salli-Barik, Rabbena Atina-
Rabbenağfirli, Kunut Duaları ve meali,
 Duha-Nas arasında bulunan sûreler,
 Fil sûresi- Nas sûresi arasında yer alan sûrelerin mealinden seçilecektir.
c. Sûreler ve meali için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayını
olan “Kur’an-ı Kerim Meali” dikkate alınarak hazırlık yapılacaktır.
d. Yaz Kur’an kurslarında okuyan kız ve erkek öğrenciler yarışmaya katılmak için
EK-4’teki formu doldurarak kurs yöneticisine veya Kur’an Kursu öğreticisine
teslim edeceklerdir.
e. İl/ilçe merkezlerinde bulunan kız ve erkek Kur’an kursları bünyelerinde
oluşturulacak olan komisyonlar, 12 Temmuz 2017 tarihine kadar kendi
öğrencileri arasında sözlü veya yazılı/test usulünden her hangi birini veya ikisini
de uygulayarak Kur’an kursu birincisini seçecektir.
f. Kız ve erkek yaz Kur’an kursları birincilerinin seçimi için oluşturulacak
komisyonun başkanı ve üyeleri kurs öğreticilerinden oluşacak, ihtiyaç olması
halinde ilçedeki diğer Kur’an kursu öğreticilerinden de faydalanılabilecektir.
Ancak komisyon oluşturulamadığı takdirde kurs yöneticisi ve öğreticileri, kurs
birincisini belirleyebilecektir.
g. Kur’an kursu yöneticisi, kurs birincisinin bilgilerini, EK-5’te yer alan forma
göre doldurup ilçe müftülüğüne teslim edecektir.
h. İlçe müftülükleri, bünyelerinde komisyonlar oluşturarak 8 Ağustos 2017
tarihine kadar kız ve erkek Kur’an kursları birincileri arasından, sözlü veya
yazılı/test usulünden herhangi birini veya ikisini de uygulayarak ilçe
birincilerini seçecektir.
i. İlçe müftülükleri, ilçe birincisi olan kız ve erkek öğrencinin bilgilerini,
EK-6’daki forma göre doldurup il müftülüğüne teslim edecektir.
j. İl müftülüklerinde oluşturulacak ayrı bir komisyonca 15 Ağustos 2017 tarihine
kadar kız ve erkek Kur’an kursları birincileri arasından sözlü veya yazılı/test
usulünden her hangi birini veya ikisini de uygulayarak kız ve erkek il
birincilerinin seçimi yapılacaktır.
k. İl/ilçe müftülükleri dereceye giren öğrencilere mahallinde imkânlar
çerçevesinde aşırıya kaçmadan değişik ödüller verecektir.
l. İl müftülükleri tarafından final yarışmasında dereceye giren kız ve erkek ilk 3
öğrenciye ödül verilecektir. Finalde dereceye giren öğrencilerin puanlarının
aynı olması durumunda; yaşı küçük olana, yaşın aynı olması durumunda ise
eğitim düzeyi yüksek olan öğrenciye öncelik verilecektir.
m. İl birincisi seçilen kız-erkek öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı EK-7 form il
müftülüklerimiz tarafından yaygindinegitimi@diyanet.gov.tr e-posta adresine
gönderilecek; ayrıca üst yazıyla Başkanlığımıza bildirilecektir.
EK-1
Sayfa - 6 - / 6
n. Bu kriterler, il ve ilçe müftülüklerince Kur’an kursu yöneticilerine ve
yarışmacılara önceden mutlaka duyurulacaktır.
o. İl birincilerinin yazılı olduğu EK-7 form dışında Başkanlığımıza herhangi bir
evrak gönderilmeyecektir.