Diyanet 2017 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları

Sayı :45796484-256.01-
Konu :2017 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama
Esasları
D O S Y A
İlgi : Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği ve
Yönergesi
Başkanlığımızca düzenlenen "Yaz Kur'an Kursları" bu yıl 12 Haziran 2017 tarihinde başlayacaktır.
Yaz Kur'an kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin amacına uygun, daha etkin ve verimli bir
şekilde yürütülebilmesi için ekte yer alan konuların tüm personelimize duyurulması hususlarında gereğini
önemle rica ederim.
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı

Uygulama Esaslarının Tamamını İndirmek İçin Tıklayınız