Mesleki Ehliyet Sınavında Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekir?Yurtdışında uzun süreli din personeli olabilmek için Mesleki Ehliyet Sınavına Girmek Gerekir

Mesleki Ehliyet Sınavı sözlü şeklinde yapılacaktır.


Mesleki Ehliyet Sınavı aşağıdaki konuları kapsayacaktır;
1) Kur’an-ı Kerim (Tecvid kuralları ve uygulaması, maharic-i hurûf, ezber olarak Yâsin, Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Amme cüzü),

2) Temel İslam Bilimleri (Kur’an-ı Kerim’in ana konuları, meâl, Kur’an Yolu Tefsiri, tefsir ve hadis usulü, hadis (Riyazu’s-Sâlihîn), İslâm ilmihali, İslâm dininin temel kaynakları, güncel dinî meseleler, Peygamberimizin hayatı, İslam medeniyeti ve düşünce tarihi),

3) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları, Yaşayan Dünya Dinleri, dinler ve kültürlerarası ilişkiler, hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının güncel siyasi ve sosyo-kültürel yapısı, millî tarih, coğrafya ve genel kültür


***Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesi “DUYURULAR” bölümünde ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


***Sınav Sonrası Değerlendirme Şu Şekilde Olacaktır

-Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı sayılabilmek için sınav komisyon üyelerinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

- Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlamak üzere öncelikle sınav puanı dikkate alınır. Başarılı sayılan son adayla aynı puanı almış olan diğer adaylar da başarılı sayılacaktır.

- Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Mülakatına alınacak olup mülakat tarihleri Başkanlığımız web sayfası Duyurular bölümünden ilan edilecektir.

- Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil ve
Yeterlik Mülakatında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Sınav Sonuçlarını Öğrenmek İçin Tıklayınız