Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Olabilmek İçin Hangi Sınavlara Girmek Gerekir
-Sınav “Mesleki Ehliyet Sınavı” ve “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı” olmak üzere iki aşamalı ve sözlü olarak yapılacak, başarılı olabilmek için her birinden yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekecektir.

-Mesleki Ehliyet Sınavı, yurtiçinde veya ihtiyaç duyulması halinde, yurtdışında
yapılacaktır. Sınav tarihi ve yeri, adayların bağlı bulundukları Din Hizmetleri
Müşavirliklerine/ Ataşeliklerine/ Koordinatörlüklerine yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca adaylar Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden sınav yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir.

-Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür
Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavına çağrılacaklardır. Sınav tarihi ve yeri, Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

-Adaylar sınava gelirken nüfus cüzdanı veya pasaport ya da sürücü belgesini yanlarında bulunduracaklardır.

-İlan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

-Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası veya ilgili ülke kimlik kartı
numarası/pasaport numarası ile Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden
öğrenebileceklerdir


Sınav Konuları
a) Mesleki Ehliyet Sınavı Konuları
1) Kur’an-ı Kerim, (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan)
2) Temel Dini Bilgiler. (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan)
b) Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı Konuları
1) Temsil Kabiliyeti, (40 puan)
2) Genel Kültür, (30 puan)
3) Türkçeyi Kullanma Becerisi. (30 puan