İLİTAM Öğrenim Esasları Nelerdir?

Öğretim esasları
— İLİTAM uzaktan eğitim programı yarıyıl esasına göre yapılır. Ancak, İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Kararı ile programın özelliğinden dolayı yıl esası da uygulanabilir.

-İLİTAM uzaktan eğitim programı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) İLİTAM uzaktan eğitim programı, dört yarıyıllık (iki yıllık) bir lisans tamamlama programıdır.

b) İLİTAM uzaktan eğitim programında ders geçme sistemi uygulanır. Programın birinci sınıf derslerinin en çok üçünden başarısız olan öğrenci ikinci sınıfın derslerini alır.

c) İLİTAM uzaktan eğitim programında başarısız olan öğrenciler, bu dersleri tekrar ederler, ikinci sınıftan ders alamazlar.

d) Gerek birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıf derslerinden gerekse üçüncü ve dördüncü yarıyıl/ikinci sınıf derslerinin bir kısmından ya da tamamından başarısız olan öğrencilere iki yıllık ek bir süre verilir. Bu süre sonunda başarısız oldukları ders sayısını beşe indiren öğrencilere iki yıllık bir ek süre daha verilir. Öğrenciler, ek süreler içinde bütün öğrencilik haklarından yararlanırlar. İkinci ek süre sonunda başarısız oldukları derslerin sayısı üç veya daha az olan öğrenciler, kayıt yeniledikleri sürece, öğrencilik haklarından yararlanmamak şartıyla, sınırsız sınav hakkına sahiptirler.
Derslerin veriliş şekli

Madde 6 — Derslerin verilmesinde, uzaktan öğretim teknolojileri ile hazırlanmış ders malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır. Okutulacak dersler ve uygulama çalışmaları,bağlı bulunan üniversite tarafından belirlenir. Belirlenecek dersler için uygun bulunan bölge ve zamanlarda İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu kararıyla akademik danışmanlık ve uygulamaya yönelik hizmetler düzenlenir. Bu hizmetlerin yeri, zamanı, süresi ve şartları kayıt yenileme sırasında öğrenciye duyurulur.